Διοίκηση

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από οκτώ (8) μέλη από τα οποία τα πέντε (5) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την εσπέρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2024, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο 4548/2018.

Αντώνιος Παναγιώτη ΣβορώνοςΠρόεδρος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ορφέας Νικολάου ΜαυρίκιοςΑντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Κυριάκος Νικολάου ΠαπαθανασίουΜέλος
Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης Θωμά ΜεθόδιοςΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Γεώργιος Ευθυμίου ΠαπαθανασίουΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου ΚαλογήρουΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης Παναγιώτη ΠαναγιωτακόπουλοςΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα

Ιωάννης ΞιφαράςΜέλος
Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δείτε περισσότερα