Δελτία Τύπου2020-02-12T13:02:03+00:00

Δελτία Τύπου Ομίλου

1001, 2020

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ

10 Ιανουαρίου, 2020|

Ανακοίνωση των Όρων του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Unibios Συμμετοχών ΑΕ Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 8.1.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθμό 2045886 το από 11-11-2019 πρακτικό [...]

2011, 2019

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για το 2018

20 Νοεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου UNIBIOS για τη χρήση 2018 Η εταιρία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του [...]

1809, 2019

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Διαφοροποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου >5% Ρυθμιζόμενη Πληροφορία 18-9-2019 Η Unibios Ανώνυμος Εταιρία  Συμμετοχών ανακοινώνει ότι περιήλθαν στην εταιρία δηλώσεις για την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3556/2007  που έχουν ως εξής: [...]

1809, 2019

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου

18 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για τον Αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου 18-9-2019 Ανακοίνωση Σχετικά με τον Αριθμό των Μετοχών της Εταιρίας Η Unibios AE Συμμετοχών ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την [...]

1209, 2019

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών

12 Σεπτεμβρίου, 2019|

Ανακοίνωση για την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών Η «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 18.09.2019, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.501.852  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της [...]

1308, 2019

Ανακοίνωση για Πλήρη Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

13 Αυγούστου, 2019|

Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Η  εταιρία «UNIBIOS Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών » γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών [...]

2207, 2019

Ανακοίνωση για την Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

22 Ιουλίου, 2019|

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η [...]